I 1843 startede H. H. Baumgarten et mekanisk værksted i Købmagergade i København. I 1846 gik han i kompagniskab med C.C. Burmeister og dannede firmaet Baumgarten & Burmeister (B&B) som af pladshensyn måtte flytte til Christianshavn samme år. Allerede i 1847 fremstillede de den første dampmaskine der blev solgt til chokoladefabrikant Aagaard i København.

W. Wain, som arbejdede tæt sammen med Orlogsværftet, kom i forbindelse med B&B da Baumgarten i 1865 trak sig tilbage og da dannedes firmaet Burmeister & Wain.

B&W dampmaskine Nr. 356, fra 1872, har to cylinder og en ydelse på 40 hk og blev anvendt på flydekraner ejet af Københavns Havnevæsen. Den er i brug frem til 1930’erne.