I begyndelsen af det tyvende århundrede opstod mange små motorfabrikker i Danmark – Holeby på Lolland var en af dem. Fabrikken blev opkøbt af B&W i 1930.

Holebys motor nr. 1 blev produceret i 1910 og blev opstillet i Holebys kraftcentral, her trak den en generator, der lavede strøm til natholdet indtil sidst i tresserne. Den blev derefter demonteret og pakket i kasser og kom på paller med henblik på at blive stillet op som vartegn foran Holebys administrations bygning. Dette blev dog aldrig ført ud i livet og da DieselHouse blev indrettet forberedte man derfor et fundament med henblik på opstilling af motoren.

Motorens opmagasinerede dele blev efterfølgende sendt til DieselHouse og det viste sig desværre at mange af delene var forsvundet i årenes løb. Det er trods manglende tegninger og styklister lykkedes at genskabe de manglende dele og motoren er nu samlet.