Dieselmotoren fik afgørende betydning for den fortsat voksende industrialisering af verden, herunder naturligvis også Danmark. Dette gjorde den fordi den vandt indpas som drivkraft for dynamoer til belysning og til at trække maskiner og pumper. Den fordrev derved langsomt dampmaskinen som drivkraft i løbet af de første 20 år af det tyvende århundrede. Derefter udkonkurrerer den også dampmaskinen som fremdrivningsmaskineri i skibe.

Dieselmotoren er i dag en alt dominerende og et næsten enerådende hovedmaskineri i alle former for skibe, ydermere er den anvendt til store kraftværker – især på øer.

Siden den første motor blev sat i drift, er dieselmotoren blevet videreudviklet i en sådan grad, at man har næsten halveret dens brændstofforbrug. Den er udviklet til at anvende alle former for brændstof, både flydende men også luftformige, eksempelvis naturgas, sprit, brint, planteolier etc.

Dieselmotoren vil formodentlig, i mange år frem, være det foretrukne fremdrivningsmaskineri på grund af dens fleksibilitet og dens evne til at udnytte brændstof effektivt.